Spam

HPV-vaksine – naivt og velment?

Klippet fra Tidsskrift for Den Norske Legeforening:

http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1809620
N.Høstmælingen

Legemiddelfirmaenes inntekter følger av salgsvolum. De store volumene oppnås når vaksinene tas inn i offentlige vaksineprogrammer. For å nå dit kreves påvirkning av offentlige beslutningstakere. Slik påvirkning kan for eksempel skje gjennom å etablere «folkebevegelser» (som grupper på Facebook), skrive leserinnlegg i lokalpressen, kontakte helseinteresserte politikere og påvirke faggrupper […]