Spam

Viktig! Antall alvorlige bivirkninger øker kraftig!

I USA har de vaksinert ungjenter i en lang periode nå, og det ser ut til at vaksinen er overrepresentert i antall bivirkninger innmeldt til VAERS.  Produsenten har hittil valgt å ikke kommentere tallene offentlig.

4 comments to Viktig! Antall alvorlige bivirkninger øker kraftig!

 • Sveinung Sørbye

  HPV-vaksinen er trygg, fastslår Statens legemiddelverk etter at nær 30.000 doser er satt i Norge. Av 113 mulige tilfeller av bivirkninger førte tre til innleggelse på sykehus.

  Med andre ord: Ved 1 av 200 vaksinedoser er det blitt rapportert om milde bivirkninger, og ved 1 av 10.000 vaksinedoser er det blitt rapportert om alvorlige bivirkninger, ifølge Legemiddelverket.

  De tre alvorlige bivirkningene som er rapportert ved bruk av HPV-vaksinen Gardasil, er tilfeller der jentene ble lagt inn på sykehus på grunn av besvimelse, kramper eller allergiske reaksjoner.

  De innrapporterte bivirkningene er som forventet. Omfanget gir ingen grunn til å endre myndighetenes råd til unge jenter om å ta vaksinen som gis forebyggende mot livmorhalskreft.

  HPV-vaksine tilbys alle jenter i 7. klasse fra og med inneværende skoleår.

  http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage____82274.aspx

 • admin

  Det er riktig at de bivirkninger som er fanget opp av Legemiddelverket, stort sett er milde. Dessverre vet vi at det er flere som er avvist hos sin fastlege eller annet helsepersonell når de har forsøkt å melde fra om bivirkninger. Det er særdeles beklagelig at helsepersonell ikke tar pasienten på alvor og melder fra!
  Det skyldes nok ikke vrangvilje fra legens side, men mer mangelfull innsikt i immunforsvar og fullstendig innhold i vaksiner.

  Ingen vaksine er risikofri, og det er den som mottar vaksinen som bærer all risiko.

 • Trude

  Det er en større risiko å ikke vaksinere seg, enn å ta vaksinen.
  Av ett årskull på 30.000 jenter, vil 270 av disse få livmorhalskreft i løpet av livet. Siden livstidsrisiko for å utvikle livmorhalskreft er ca, 1 prosent. Vaksinen reduserer antallet med 70 prosent. Fordi vaksinen gir 100 prosent immunitet til kun to HPV typer. HPV 16 og 18.

  Av 42. 000 satte Gardasil doser, er det registrert 11 alvorlige bivirkninger. Alle er friske igjen, og de har redusert sjansen for livmorhalskreft med 70 %, og redusert mulighet for konisering betraktelig. Samtidig er de blitt immune mot kjønnsvorter.

  Om man tar med alle andre kreftformer, der HPV 16 og 18 og må være tilstede, for å utvikle seg til kreft, så snakker vi om helt andre tall, og fordeler.
  1 500 personer får HPV relatert kreft i året. 300 av disse er tilfeller med livmorhalskreft. Og for å gjenta meg selv. HPV må være tilstede for å utvikle livmorhalskreft. Oralsex har øket tilfeller av mandelkreft med 30 %, og fra samme to HPV virus. Analkreft. 20 % av tilfeller lungekreft som er langt mer dødelig enn livmorhalskreft.
  Altså mye større risiko ved IKKE vaksinere seg, enn å ta vaksinen.

 • Niels

  Takk Sveinung Sørbye for at du sier det så åpenbart: “De innrapporterte bivirkninger er som forventet”. Som overlege med pasientens helse som viktigste mål, har du altså ingen skrupler med å sprøyte aluminium i blodet til pasientene dine og samtidig forvente at noen av dem besvimer, får lammelser, epilepsi eller andre alvorlige reaksjoner? (jevnført Legemiddelverkets rapporter – alvorligere bivirkninger er registrert i utlandet). Forventer du også at aluminiummet som akkumuleres i hjernen på sikt fører til Parkinsons eller Alzheimers…?

  …og Trude, kan du finne en rapport som gir det viktigste tall av alle: % sikkerhet for at HPV-vaksinen er 100% trygg? Det er vist at HPV-virus er til stede ved livmorhalskreft, men ikke at den er ÅRSAKEN til kreften. Dessuten er vaksinen ikke testet for om den er kreftfremkallende!!! Snakk om at noen har sovet i timen!

  Hilsen en far til to unge jenter som ikke er forsøksdyr for FHI

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree