Spam

Nå kan du melde bivirkninger selv!

Denne brosjyren http://www.slv.no/upload/136837/DuKanMeldeSelv_trykk_WEB.pdf forteller deg om hvordan du går fram for å melde fra om bivirkninger.
Vær oppmerksom på at dersom du bruker denne form for innmelding, så blir den ikke fulgt opp mot deg. Du får ingen personlig tilbakemelding. Dersom du ønsker å gå videre med saken, må du bruke innmeldingsnummeret og ta dette […]