Spam

Nå kan du melde bivirkninger selv!

Denne brosjyren http://www.slv.no/upload/136837/DuKanMeldeSelv_trykk_WEB.pdf forteller deg om hvordan du går fram for å melde fra om bivirkninger.
Vær oppmerksom på at dersom du bruker denne form for innmelding, så blir den ikke fulgt opp mot deg. Du får ingen personlig tilbakemelding. Dersom du ønsker å gå videre med saken, må du bruke innmeldingsnummeret og ta dette med til din fastlege.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree