Spam

Om oss….

Denne siden er opprettet av foresatte som ønsker at mer informasjon om HPV-vaksinen skal ut til folket, enn den som legemiddelfirmaene og Norske myndigheter ønsker å gi.

På denne siden vil du finne linker til både norske og utenlandske sider, til offentlige og private sider. Du vil finne nyheter, oppgaver, våre meninger, kontaktinformasjon og mye annet. Husk at alle har en agenda, enten det er for eller mot vaksinen, og det er opp til deg å avgjøre hva som er best for deg og ditt barn.

Hvorfor??

Det har foregått spill på høyt politisk og økonomisk nivå forå få innført HPV-vaksinen i Norge. Vi mener dette har gått alt for fort i svingene, og at myndighetene med dette spiller hasard med helsen til våre jenter. De fleste husker Meningokokk-vaksinen som ble testet ut. Mange av de vaksinerte sliter den dag i dag med alvorlige bivirkninger. Kun et fåtall har fått erstatning.

HPV-vaksinene er ikke prøvd ut på barn før. Våre jenter er med i et gigantisk forsøksprosjekt, men myndighetene er ikke villig til å innrømme det.
Tygg litt på dette: Det ble inngått avtale mellom Merck og FDA (Food and Drug Administration) i USA om at de fikk godkjent vaksinen mot å gjennomføre et forskningsprosjekt også med yngre jenter. Norske, Spanske og Australske jenter er blant de som er med i prosjektet, men de Norske jentene er spesielt nevnt i godkjenningen fra FDA.

Ett spørsmål som tvinger seg fram, er som følger: Hvorfor finansierer vi et forskningsprosjekt som Merck uansett hadde måttet gjennomføre? 57 milllioner kroner er bevilget til innføringen av HPV-vaksinen.

Det er innmeldt både dødsfall, lammelser og andre, skremmende bivirkninger til VAERS (Det som tilsvarer SYSVAK i Norge. Register for innmelding av bivirkninger av vaksiner). Hittil har legemiddelprodusentene unndratt seg å undersøke om det er sammenheng mellom dette og vaksinen. Lyder dette kjent? Altså: Det er ikke bevist at bivirkningene har sammenheng med vaksinen, og derfor går myndighetene ut og sier at vaksinen er helt trygg. Hovedårsaken til at det ikke er bevist, er at legemiddelprodusentene har råd til å holde seg med elite-advokater! Gjør det vaksinen mer trygg?

KONTAKT OSS!

Har du spørsmål, kommentarer, eller ønsker du av andre grunner å komme i kontakt med oss?
Send en e-post til kontakt@hpv-vaksine.info

Viktig!

Denne siden er ment å skulle gi foresatte mulighet til å tenke gjennom fordeler og ulemper ved HPV-vaksinen. Vi skal IKKE ta din avgjørelse, og ber deg ta kontakt med lege dersom du lurer på medisinske ting, eller vil diskutere vaksinen med helsepersonell.

Webmaster garanterer ikke for faglig korrekt innhold på sider det linkes til fra denne siden. Det kan forekomme feil i opplysninger, og vi står ikke ansvarlig for evt beslutninger våre lesere tar etter å ha besøkt sidene.