Spam

Nytt i media

Fikk betalt av HPV-vaksineprodusent

Flere av deltakere i ekspertgruppen som har anbefalt vaksinering av unge skolejenter har mottatt penger fra vaksineprodusenten.

BORGERMENINGER

Tekst: Sandy LunøeTirsdag, 30.06.09 kl. 10:33

Folkehelseinstituttet har anbefalt at den meget omstridte HPV-vaksinen skal inngå i skolevaksinasjonsprogrammet.

Avgjørelsen er basert på råd til regjeringen fra en ekspertgruppe hvor det har sittet 13 personer. I følge VG 19. mai 2007 har flere av medlemmer i gruppen fått direkte godtgjørelse fra vaksineprodusenten Merck, noen har deltatt i forskning sponset av Merck, mens én nå jobber for selskapet som markedsfører vaksinen i Norge. Blant de som har mottatt penger fra vaksineprodusenten er professor Harald Moi, som skriver positivt om vaksinen i Aftenposten. Uansett om penger som er mottatt brukes til forskning eller privat er ikke interessant.

Da Folkehelseinstituttet ble forespurt om mulig inhabilitet svarte direktør Geir Stene-Larsen 12. april 2007 at deltakerne i gruppen er vurdert, og konklusjonen er at potensielle ulemper knyttet til mulige interessekonflikter er langt mindre enn verdien av å få tilført viktig og nødvendig fagkunnskap.

Han sa videre: ” – i små land er det et problem å finne personer som både er kompetente, og som ikke har hatt noe som helst engasjementer knyttet til de produktene det skal gis råd om, eller firmaene som har produsert dem”.

Kunne det da ikke vært opprettet en ekspertgruppe bestående av habile eksperter fra både Norge og andre land? Hvor er det blitt av internasjonalt samarbeid?

 

***********************************************************************************************************************ELDRE NYHETER***********

Admins komentar: En av forutsetningene for fortsatt reduksjon av livmorhalskreft, er screening. Det er viktig at frekvensen opprettholdes, siden man ikke har noen ide om hvor lenge vaksinen evt beskytter, og om den i det hele tatt har noen effekt på antallet tilfeller av livmorhalskreft. Myndighetene har også vært ganske klare ut i media om at screening skal opprettholdes på dagens nivå. Så kommer dette:

 

Publisert på Forskning.no torsdag 28.05.2009

Vaksine skal redusere screening

Oslo (NTB-Geir Lillesund): Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å redusere screeningprogrammet for livmorhalskreft, noe Bioteknologinemnda er kritisk til.

Torsdag 28. mai 2009
kl. 05:00

 

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Bakgrunnen er at helsemyndighetene vil innføre HPV-vaksine (human papillomavirus) for å forebygge slik livmorhalskreft. En konsekvens av vaksineringene er at screeningprogrammet fra 1995 kan modifiseres, mener departementet.

Bioteknologinemnda peker på at dagens masseundersøkelser er den viktigste metoden for å oppdage livmorhalskreft på et tidlig stadium, og sier det er oppsiktsvekkende å drøfte en reduksjon av screening allerede nå.

Høringsutkast

Departementets standpunkt er å finne i høringsutkastet til endring av forskrifter om innsamling og behandling av helseopplysninger i den såkalte SYSVAK-forskriften.

Høringsforslaget ble sendt ut i begynnelsen av mars med svarfrist 9. juni.

Årlig rammes vel 300 kvinner i Norge av livmorhalskreft, og vel 100 kvinner dør hvert år av sykdommen.

Etter at Norge i 1995 innførte Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft – som nasjonalt helsetiltak for alle kvinner i alderen 26–69 år – har forekomsten av livmorhalskraft ifølge departementet gått ned med 24 prosent.

Basert på vitenskapelige studier de senere årene, er det utviklet vaksine mot to høyrisikogrupper av HPV. I hovedstudiene som ligger til grunn for godkjenningen av vaksinene, er det bare kvinner i aldersgruppen 15–26 år som er inkludert.

Det er viktig å få kunnskap om hvordan vaksinene vil virke på kvinner i andre aldersgrupper, heter det.

Departementet opplyser at «selv om det er grunn til å tro at vaksinene vil innebære en effektiv mulighet for å forebygge livmorhalskreft, er det ønskelig å følge opp vaksineringen for å få økt kunnskap om vaksinens effekt på forekomsten av livmorhalskreft.»

Beskytter bare to

Bioteknologinemnda er kritisk på bakgrunn av at dagens HPV-vaksiner etter nemndas mening bare beskytter mot to av de omkring tolv kjente kreftfremkallende virustypene.

I tillegg må det gå svært mange år før man i beste fall kan forvente en reduksjon av antall forstadier til kreft, mener nemnda.

– Omtrent tre av fire norske kvinner deltar i screeningprogrammet. De som ikke deltar står for hele to-treparter av alle norske krefttilfeller. En redusert satsing på screeningprogrammet kan føre til at antall kvinner som benytter slike gynekologiske undersøkelser reduseres, og at færre krefttilfeller oppdages. Dette bekymrer, mener Bioteknologinemnda.

Nemnda støtter departementets forslag om utvidet adgang til å registrere dem som får vaksiner i Norge, og mener det blir særdeles viktig å kunne dokumentere effekten av HPV-vaksinen og bivirkninger.

Først aktuelt om 15–20 år

Statssekretær Ellen Pedersen i Helse- og omsorgsdepartementet sier at de aktuelle forslagene til kostnadsbesparelser ikke er ment å gjennomføres før vaksinens effekt er dokumentert.

– Selvfølgelig håper vi at vaksinen vil ha en såpass god effekt at vi om en 15 til 20 år kan redusere screeningprogrammet, sier Pedersen til NTB.

Hun understreker at departementet foreløpig ikke mener at vaksinen kan erstatte screeningen, nettopp fordi det vil ta lang tid fra vaksinen innføres til man kan si om denne kan erstatte screening.

– Vi oppfordrer fortsatt alle kvinner til å ta screeningtesten, sier Pedersen.

(©NTB)